Digipeegel

Esimest korda osalesime Digipeegli projektis 2016 aastal, kui koostasime Digipeegli keskkonnas raporti enda kooli digiküpsuse hindamiseks ja digiplaani järgnevateks aastateks. Projekti raames saime koolile juurde uusi sülearvuteid ja lauaarvutikomplekte õpetajatele, et neil oleks paremad vahendid ja rohkem motivatsiooni tunni innovatiivsemaks ja huvitavamaks muutmiseks.

Raport ja digiplaan on nähtavad siin

Hiljemalt 31.05.2019 tuleb esitada uus raport, et saaksime ülevaate meie kooli praegusest digiküpsusest. Raporti koostamisel saame muuhulgas analüüsida ka seda, kui suures osas on meil õnnestunud digiplaani täita ning mida tuleks veel teha.