Rahvusvaheline veebiseminar / Международный вебинар

Kooli digigrupi juht Tatjana Stiba korraldas 26.novembril 2019.a. rahvusvahelise veebiseminari „Kuidas Classtime aitab motiveerida õppimist“, kus õpetaja jagas oma kogemusi õppeplatvormi Classtime abil.
Veebiseminar toimus vene õppekeelega õpetajatele Ukrainas, Venemaal, Valgevenes, Moldovas ja Eestis.

Veebiseminari salvestust saab vaadata siit

26 ноября 2019 годы руководитель школьной дигитальной группы Стиба Татьяна провела международный вебинар «Как Classtime помогает мотивировать учиться», на котором педагог поделилась своим опытом использования учебной платформы Classtime.
Вебинар был проведён для русскоязычных учителей Украины, России, Белоруссии, Молдовы и Эстонии.

Вы можете посмотреть запись этого вебинара.

Знакомство с новой учебной Интернет – средой / Tutvumine uue internetikeskkonnaga

https://digitegemised.vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2019/12/image2-1024x562.png

В этом учебном году мы планируем познакомиться и использовать новую учебную Интернет – среду classtime.com. 21 октября учитель Стиба Т.Н. познакомила своих коллег с возможностью работы в этой среде, провела командную игру, которая показала, что результат всего класса зависит от работы каждого ученика.

Многие учителя заинтересовались и стали пробовать. Очень активно classtime использует учитель начальных классов Копытник О.И.

Sel õppeaastal on kavas uue veebi haridusekeskkonna classtime.com tutvustamine ja kasutamine. 21.oktoobril tutvustas õpetaja Tatjana Stiba  oma kolleegidele selle keskkonna võimalusi ning korraldas meeskonnamängu, mis näitas, et kogu klassi tulemus sõltub iga õpilase tööst.

Mõned õpetajad hakkasid huvi tundma ja classtime proovima. Väga aktiivne classtime kasutaja on meie algklasside õpetaja Olga Kopõtnik.

Online olümpiaadid/ Онлайн – олимпиады

https://digitegemised.vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2019/12/image-1024x503.png

Esimese trimestri jooksul osalesid meie õpilased paljudel online olümpiaadidel matemaatikas, vene keeles, ettevõtluses.
Olümpiaadid toimusid veebikeskkonnas uchi.ru.

За время первого триместра наши ученики участвовали во многих онлайн – олимпиадах по предметам: математика, русский язык, предпринимательство.
Для этого мы использовали Интернет – среду uchi.ru.

…Continue reading

Digipädevuse tasemetöö

Neljapäeval, 18.aprillil tegid meie 9.klasside õpilased EIS keskkonnas Innove poolt loodud digipädevuse e-tasemetööd. Töö tegemiseks oli aega 2 tundi ja testi tulemusena said õpilased teada missugusel tasemel  on nende digipädevus võrreldes keskmiste eakaaslastega.