Знакомство с новой учебной Интернет – средой / Tutvumine uue internetikeskkonnaga

https://digitegemised.vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2019/12/image2-1024x562.png

В этом учебном году мы планируем познакомиться и использовать новую учебную Интернет – среду classtime.com. 21 октября учитель Стиба Т.Н. познакомила своих коллег с возможностью работы в этой среде, провела командную игру, которая показала, что результат всего класса зависит от работы каждого ученика.

Многие учителя заинтересовались и стали пробовать. Очень активно classtime использует учитель начальных классов Копытник О.И.

Sel õppeaastal on kavas uue veebi haridusekeskkonna classtime.com tutvustamine ja kasutamine. 21.oktoobril tutvustas õpetaja Tatjana Stiba  oma kolleegidele selle keskkonna võimalusi ning korraldas meeskonnamängu, mis näitas, et kogu klassi tulemus sõltub iga õpilase tööst.

Mõned õpetajad hakkasid huvi tundma ja classtime proovima. Väga aktiivne classtime kasutaja on meie algklasside õpetaja Olga Kopõtnik.

Online olümpiaadid/ Онлайн – олимпиады

https://digitegemised.vpmk.edu.ee/wp-content/uploads/2019/12/image-1024x503.png

Esimese trimestri jooksul osalesid meie õpilased paljudel online olümpiaadidel matemaatikas, vene keeles, ettevõtluses.
Olümpiaadid toimusid veebikeskkonnas uchi.ru.

За время первого триместра наши ученики участвовали во многих онлайн – олимпиадах по предметам: математика, русский язык, предпринимательство.
Для этого мы использовали Интернет – среду uchi.ru.

…Continue reading

Digipädevuse tasemetöö

Neljapäeval, 18.aprillil tegid meie 9.klasside õpilased EIS keskkonnas Innove poolt loodud digipädevuse e-tasemetööd. Töö tegemiseks oli aega 2 tundi ja testi tulemusena said õpilased teada missugusel tasemel  on nende digipädevus võrreldes keskmiste eakaaslastega.